Native American Pin

Navajo Lynol Yellowhorse Sterling Silver Gemstone Inlay Brooch Pin

Navajo Lynol Yellowhorse Sterling Silver Gemstone Inlay Brooch Pin
Navajo Lynol Yellowhorse Sterling Silver Gemstone Inlay Brooch Pin
Navajo Lynol Yellowhorse Sterling Silver Gemstone Inlay Brooch Pin
Navajo Lynol Yellowhorse Sterling Silver Gemstone Inlay Brooch Pin

Navajo Lynol Yellowhorse Sterling Silver Gemstone Inlay Brooch Pin   Navajo Lynol Yellowhorse Sterling Silver Gemstone Inlay Brooch Pin

Navajo Lynol Yellowhorse Sterling Silver Gemstone Inlay Brooch Pin. Stunning vintage brooch pin from award winning Navajo artist Lynol Yellowhorse. Stamped Sterling with makers mark.


Navajo Lynol Yellowhorse Sterling Silver Gemstone Inlay Brooch Pin   Navajo Lynol Yellowhorse Sterling Silver Gemstone Inlay Brooch Pin